โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เชิญชมภาพวิดีโอแนะนำศูนย์
ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
Website Traffic Statistics

 


 

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
<<ดาว์นโหลดคู่มือ>>
คู่มือระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม
<<ดาว์นโหลดคู่มือ สำหรับครู >>
<<ดาว์นโหลดคู่มือ สำหรับผู้ปกครอง >>
<<แบบสอบถามระบบผู้ปกครองสัมพันธ์ >>
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.2560 [เข้าระบบ]


4 พ.ค. 61 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
27 เม.ย.61 >>แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
25 เม.ย.61 >>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ เข้าระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2561
4 เม.ย. 61 >> ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ประจำปี 2561 โดยวิธีการคัดเลือก
23 มี.ค. 61 >> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
23 มี.ค. 61 >> ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561
22 มี.ค.61 >>รูปเล่มแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2560 – 2563 ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
20 มี.ค.61 >>เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SARกลุ่มสาระ)
15 มี.ค. 61 >ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
5 มี.ค.61 >>เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR)
20 ก.พ.61 >>กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 และวันเปิดภาคเรียน
19 ก.พ.61 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2561
2 ก.พ.61 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้ง
25 ม.ค.61 >>รายการปริมาณงานและราคา การจัดซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
25 ม.ค.61 >>รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหลอดแอลอีดีพร้อมการติดตั้งภายในโรงเรียน
25 ม.ค.61 >>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ม.ค.61 >>ประกาศโรงเรียนประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดี พร้อมติดตั้งภาย ในโรงเรียน
19 ม.ค. 61 >>ประกาศรายกลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้งภายใน
5 ม.ค. 61 >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 ธ.ค. 60 >> ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 ชุด
12 ธ.ค. 60 >> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 ชุด
12 ธ.ค. 60 >> เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 ชุด
12 ธ.ค. 60 ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน45 ชุด
22 พ.ย. 60 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ ล
9 พ.ย.60 >>การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน๒๑๖ล
25 ต.ค.60 >>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 มิ.ย.60 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง สุขใจ..เมื่อมีประกัน
14 ก.ค. 59 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง รักนี้มีประกัน
8 ก.ค. 59 >> สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
24 ก.ค.60 แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
21 ก.ค. 60 >> ไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
12 ก.ค.60 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
6 ก.ค.60 ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.
7 มี.ค.60 >>ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus) ปีการศึกษา 60
17 มี.ค. 60 >>แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของคร(doc)
16 มี.ค. 60 >แนวทางการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (doc)
7 มี.ค.60 >>คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ค. 2560
6 มี.ค. 60 >สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(doc)
3 มี.ค. 60 >>แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2559 (doc)
ฝ่ายวิชาการ >>แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้<<
ฝ่ายวิชาการ ประกาศแจ้งนักเรียนแก้ผลการเรียน 0, ร, มส ภายในวันที่ 2-10 มิ.ย.58
ฝ่ายวิชาการ >> ประกาศผลการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 <<
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<
วันที่ 10-12 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นันท์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<
วันที่ 9 มกราคม 2560
การแข่งขันประกอบอาหารประยุกต์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
 >> คลิก <<
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560
 >> คลิก <<
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาเที่ยวชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
 >> คลิก <<
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
>> คลิก <<

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาฟุตบอลชาย
 >> คลิก <<

วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมการจัดงาน "85 ปี คืนสู่เหย้า ชาวนันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมสมทบทุนเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 >> คลิก <<
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ให้แก่คุณครูและนักเรียน
 >> คลิก <<
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานรักษาความปลอดภัย ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการมอบจักรยาน โครงการปันรักสู่...โรงเรียนขาดแคลน
 >> คลิก <<
วันที่ 9 พศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม การฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 >> คลิก <<
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมทำกระทง ณ วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี
 >> คลิก <<
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมการติว O-NET ระดับชั้นม.6
>> คลิก <<


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571 email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th