โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เชิญชมภาพวิดีโอแนะนำศูนย์
ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
Website Traffic Statistics

 


คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
<<ดาว์นโหลดคู่มือ>>
คู่มือระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม
<<ดาว์นโหลดคู่มือ>>
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.2560 [เข้าระบบ]

27 มิ.ย.60 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง สุขใจ..เมื่อมีประกัน
14 ก.ค. 59 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง รักนี้มีประกัน
8 ก.ค. 59 >> สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7 ก.ค. 59 >> แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
27 พ.ค. 59 >> รูปเล่มแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (doc)
9 มี.ค.59 >> สมุดบันทึก ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 ก.ย.58 >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
3 ก.ย.58 >>สอบราคาจ้างเหมาบริการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
1 ก.ย.58 >>การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2559
24 ก.ค.60 แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
21 ก.ค. 60 >> ไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
12 ก.ค.60 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
6 ก.ค.60 ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.
7 มี.ค.60 >>ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus) ปีการศึกษา 60
17 มี.ค. 60 >>แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของคร(doc)
16 มี.ค. 60 >แนวทางการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (doc)
7 มี.ค.60 >>คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ค. 2560
6 มี.ค. 60 >สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(doc)
3 มี.ค. 60 >>แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2559 (doc)
ฝ่ายวิชาการ >>แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้<<
ฝ่ายวิชาการ ประกาศแจ้งนักเรียนแก้ผลการเรียน 0, ร, มส ภายในวันที่ 2-10 มิ.ย.58
ฝ่ายวิชาการ >> ประกาศผลการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 <<
 

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปรับพฤติกรรมนักเรียน
>> คลิก <<

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวจุดเทียนขาวถวายอาลัย ครั้งสุดท้าย ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 27 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ กิจกรรมแฮนด์แมด ระดับชั้นม.3
>> คลิก <<
วันที่ 27 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมกษิณาอาลัย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สพม.4 ปี 2560
>> คลิก <<
วันที่ 13 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมรับมอบสนาม อลิอันช์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้องปี3
>> คลิก <<
วันที่ 8 กันยายน 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
>> คลิก <<

วันที่ 8 กันยายน 2560
พิธีมอบเกียติบัตรนักกีฬาเทควันโด โดยนายชาลี วัฒนเขจร ได้มอบเหรียญและเกียรติบัตร พร้อมโห้โอวาทแก่นักกีฬา
>> คลิก <<

วันที่ 3 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมสัปดาห์งานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 20 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 4.0 ระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การนำทักษะ PLC มาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" จังหวัดปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมสัปดาห์งานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 17 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
>> คลิก <<

วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันอาเซียน ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันรพี หรือพระบิดาแห่งกฏหมายไทย
>> คลิก <<
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครู ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง
>> คลิก <<
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
>> คลิก <<
วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมร่วมถวายพระพรเนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
>> คลิก <<
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
>> คลิก <<
วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำป ี2560
>> คลิก <<
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำบุญ
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
>> คลิก <<
วันที่ 4 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียนร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 1 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนปทุมวิไล
>> คลิก <<
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนักเรียนร่วมแรงร่วมใจฝึกทำดอกดารารัตน์ เพื่อถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงในพระบรมศพ
ในหลวง ร.9 โดยมีคุณละมัย รูปโฉม เป็นวิทยากรในการสาธิตการจัดทำดอกดารารัตน์ให้แก่คณะครูและนักเรียน
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรม คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ปีการศึกษา 2558 ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
>> คลิก <<

วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ณ โสตฯ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 21 มิถุนายน 2560
บริษัทคาลพิสคาสพิส โอสถสภา จัดกิจกรรมร่วมสนุกแจกนมเปรี้ยวคาลพิสแลคโตะ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบ PISA ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

 

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องภาษาไทย โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียน ร่วมรับเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมการขุดลอกท่อระบายน้ำ ได้รับความอนุเคราะห์จากพนักงานกองช่าง
เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยผอ. กองช่าง นำรถมาดูดลอกท่อระบายน้ำ
ภายในโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<


วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมสมาคมศิษย์เก่า ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่
>> คลิก <<
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการใช้งาน Star Software
>> คลิก <<
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
>> คลิก <<
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการแสดงงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทย
>> คลิก <<
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> คลิก <<

วันที่ 22-24 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กศจ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 21 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี2560
>> คลิก <<
วันที่ 19-20 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ชั้นม.1 และม.4
>> คลิก <<
วันที่ 17 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวงานพระปทุม วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 8 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
วันที่ 4-5 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาบุคลากรครู จ.เพชรบุรี
>> คลิก <<

วันที่ 2 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม "สายใยสายสัมพันธ์" โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 27 -30 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1และม.4
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว งานนมัสการปิดทอง หลวงพ่อพระปทุมธรรมราช
ณ วัดบางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การบริหารการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทย ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลาง 4 ปี
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
วันที่ 11 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว สพม.4 ณ สนามสอบโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
10 มีนาคม 2560
การ ประชุมสมาคมศิษ์เก่า
>> คลิก <<
9 มีนาคม 2560
การเลี้ยงอำลาครูจีน
>> คลิก <<
7 มีนาคม 2560
การประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม 2560
>> คลิก <<
2 มีนาคม 2560
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครูมงคล ธูปกระจ่าง
>> คลิก <<
20-21 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.6 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
>> คลิก <<
15 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
15 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
>> คลิก <<
8 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
>> คลิก <<
8 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559
>> คลิก <<
2 กุมภาพันธ์ 2560
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<
26-27 มกราคม 2560
การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการอบรมสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
18 มกราคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่66 จ.จันทบุรี
>> คลิก <<
16 มกราคม 2560
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
>> คลิก <<

12 มกราคม 2560
ผู้อำนวยการโรงเรียน ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" นายชาลี วัฒนเขจร ได้รับมอบรถจักรยาน จากบริษัทประกันภัย โดยส่งมอบต่อให้ฝ่ายกิจการนักเรียนดูแลต่อไป
>> คลิก <<

5 มกราคม 2560
ครูอนุชา มาคะวงค์ กล่าวลานักเรียนเนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฎิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
>> คลิก <<
3 มกราคม 2560
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีจิตอาสาเพื่อพ่อหลวงบำเพ็ญประโยชน์
ณ สนามหลวง
>> คลิก <<
29 ธันวาคม 2559
กิจกรรมปีใหม่ของบุคลากรและงานเลี้ยงส่งครูอนุชา มาคะวงค์
เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
29 ธันวาคม 2559
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และการจับสลากมอบของขวัญแก่นักเรียน
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
27-28 ธันวาคม 2559
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 "นันทมุนีเกม 2016"
ณ สนามกีฬา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
23 ธันวาคม 2559
ผู้บริหารและคณะครูมอบกระเช้าปีใหม่และร่วมแสดงความยินด
ีกับผู้อำนวยการคนใหม่
>> คลิก <<
16-18 ธันวาคม 2559
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ณ จังหวัดจันทบุรี (ศิลปะ การงานอาชีพ)
>> คลิก <<
8 ธันวาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
6 ธันวาคม 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี
>> คลิก <<
1 ธันวาคม 2559
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
28 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๖ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม1)
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ได้รับเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ “๑ ทศวรรษ
ต้นกล้าพลังงาน” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
>> คลิก <<
25 พฤศจิกายน 2559
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
21 พฤศจิกายน 2559
การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
19 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
19 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
>> คลิก <<
14 พฤศจิกายน 2559
ครูและนักเรียนร่วมทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ณ บางหลวง
>> คลิก <<
14 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมการรณรงค์การประกันภัย ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
11 พฤศจิกายน 2559
ครู นักเรียน และแม่บ้านจัดทำริบบิ้น และทางโรงเรียนได้มอบริบบิ้น
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี
>> คลิก <<
11 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
10 พฤศจิกายน 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาลี วัฒนเขจร และรองผู้อำนวยการ นางภัทวดี รอดวงษ์ พบนักเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
10 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมต้อนรับ นางภัทวดี รอดวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
9 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมต้อนรับ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
8-9 พฤศจิกายน 2559
งานเลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการ.นายวีรพงค์ ประดิษฐ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
6 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
4-5 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือสวยสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ
>> คลิก <<
3 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังฯ เนื่องในพิธีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ณ โรงเรียนสามโคก
>> คลิก <<
20-21 ตุลาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์ บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
หลักสูตร Active Learning
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
23 กันยายน 2559
งานเกษียณ ครูลมัย รูปโฉม ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
23 กันยายน 2559
งานมุทิตาจิต ครูลมัย รูปโฉม ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
7 กันยายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
2 กันยายน 2559
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
>> คลิก <<
1 - 2 กันยายน 2559
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ม.3 ปีการศึกษา 2559
ณ ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
>> คลิก <<
31 สิงหาคม 2559
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
29 สิงหาคม 2559
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
25 สิงหาคม 2559
พิธีไหว้ครู ครอบครู ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
22-26 สิงหาคม 2559
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องสมุด โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
18 สิงหาคม 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
12 สิงหาคม 2559
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง
>> คลิก <<
11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
8 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2559
ณ ห้องสมุด โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
4 สิงหาคม 2559
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันพาเหลดและฟุตบอล มหกรรมกีฬานักเรียน - นักศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ ปี 2559
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
3 สิงหาคม 2559
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนตรนารี ม.2 ปี 2559
ณ วัดบางหลวง
>> คลิก <<
3 สิงหาคม 2559
พิธีเข้าประจำหมู่ของยุวกาชาด โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ปี2559
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
23 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมค่ายบูรณาการไทย - คณิต คิดสร้างสรรค์
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
22 กรกฎาคม 2559
การประกวดขบวนพาเหรดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
>> คลิก <<
15 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2559
ณ วัดบางหลวง วัดน้ำวน วัดบางเดื่อ วัดชินวรารามวรวิหาร วัดหงษ์ปทุมาวาส และวัดโสภาราม
>> คลิก <<
1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
30 มิถุนายน 2559
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ แหล่งเรียนรู้ชมรมอนุสรณ์สถาน
>> คลิก <<
29 มิถุนายน 2559
โครงการอาสาสมัคร เพื่อความมั่นคงจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
28 มิถุนายน 2559
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
>> คลิก <<
26 มิถุนายน 2559
คณะกลองยาว รร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอทาวน์
>> คลิก <<
25 มิถุนายน 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
22 มิถุนายน 2559
พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
20 - 24 มิถุนายน 2559
การประกวดการคัดลายมือ-อ่านทำนองเสนาะ-แต่งคำประพันธ์-ปั้นดินน้ำมัน-วาดภาพ
เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
16 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
4 มิถุนายน 2559
งานคืนสู่เหย้า ชาวเหลืองแดง
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
4 มิถุนายน 2559
งานทำบุญโรงเรียน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
29 พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
27 พฤษภาคม 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
19 พฤษภาคม 2559
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดบางหลวง
>> คลิก <<
18 พฤษภาคม 2559
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรารถนาและคุณครูเบญจมาวรรณ์
ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
13 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
และนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ที่เข้าระหว่างปี
>> คลิก <<


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571 email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th