SAR โรงเรียน ปีการศึกษา2563
27 ต.ค 64 รายชื่อนักเรียนม.1 - ม.6ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564
1 ต.ค 64 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
8 ต.ค 64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
8 ต.ค 64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแม่บ้าน
20 ก.ย 64 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน
28 ก.ย 64 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา