8 เม.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
8 ต.ค 64 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านแม่บ้าน
24 ธ.ค 64 ประกาศประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
8 ก.พ 65 ประกาศรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1
8 ก.พ 65 ประกาศรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.4
 9 มี.ค.65 ประกาศแผนการจัดซื้อหนังสือ
 15 มี.ค.65 ประกาศประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
18 มี.ค.65 หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
29 มี.ค.65 เอกสารมอบตัวนักเรียน 2565 มัธยมศึกษาปีที่.1
29 มี.ค.65 เอกสารมอบตัวนักเรียน 2565 ระหว่างปี ม.2,5,6
29 มี.ค.65 เอกสารมอบตัวนักเรียน 2565 มัธยมศึกษาปีที่.4
 1 เม.ย.65 ประกาศประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
18 เม.ย.65 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
22 เม.ย.65 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน
2 พ.ค 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจีน
5 พ.ค 65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูจีน
 21 มี.ค65 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสื่อ การเรียนการสอน