27 ม.ค.65 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2566
8 เม.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
27 ม.ค.66 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2566 มัธยมศึกษาปีที่.1
 1 เม.ย.65 ประกาศประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
18 เม.ย.65 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
22 เม.ย.65 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน
2 พ.ค 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจีน
14 มิ.ย.65 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างนาฏศิลป์
6 กค. 65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้น
23 มิ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างนาฏศิลป์
19 กค. 65 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุด 1
19 กค. 65 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุด 2
2 ส.ค. 65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
27 กค. 65 ประกาศประกวดราคาปูกระเบื้อง
3 ส.ค. 65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
7 ต.ค.65 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ
12 ต.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครพนักงานขับรถ
12 ต.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขับรถ
20 ต.ค.65 การประมูลร้านค้าจำหน่ายยอาหาร
28 ต.ค.65 ประกาศผลผูชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายยอาหาร
25 พ.ย. 65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
17 ม.ค.66 ประกาศจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
19 ม.ค. 66 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
27 ม.ค.66 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2566 มัธยมศึกษาปีที่.4
 21 มี.ค65 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสื่อ การเรียนการสอน
27 ม.ค.65 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2566
27 ม.ค.65 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2566
27 ม.ค.65 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2566
27 ม.ค.65 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2566